Få vores nyheder på mail

Nordjylland kan tilbyde samtlige uddannelser til det Blå Danmark

Nyhed   •   Jun 16, 2017 11:40 CEST

I starten af maj måned ansøgte bestyrelserne for MARTEC og Skagen Skipperskole ministeren om tilladelse til at sammenlægge Skagen Skipperskole og MARTEC, med MARTEC som fortsættende institution. Med Uddannelses- og Forskningsminister Sørens Pinds godkendelse er der grønt lys for sammenlægningen, som formelt gennemføres per 1. juli 2017.

Ambitionen med sammenlægningen er, at styrke de maritime uddannelser yderligere i fremtiden, og det er da også denne vision ministeren har lagt vægt på i ministerens begrundelse.

”Det er regeringens ambition at give gode muligheder for uddannelse også uden for de store byer samtidig med, at vi lægger vægt på vækst i de maritime erhverv. Derfor glæder det mig, at bestyrelserne har foreslået en sammenlægning. Den sammenlagte institution vil få bedre muligheder for at udvikle de maritime uddannelser og samarbejdet med de maritime erhverv, ikke mindst i Nordjylland,” begrunder Søren Pind.

Skagen Skipperskole og MARTEC har en mangeårig tradition for at arbejde sammen, og med det nye udbud af den Grundlæggende Maritime Uddannelse, der starter 1. januar 2018, bliver der et sammenhængende uddannelsesspor for de unge i Nordjylland, der ønsker en karriere i Det Blå Danmark.

"Med sammenlægningen for vi mulighed for at styrke de maritime uddannelser - og dermed det maritime erhverv - i Nordjylland endnu mere - til fælles bedste. Vi glæder os til samarbejdet og de nye muligheder det giver" udtaler MARTECs direktør, Pia Ankerstjerne.

Entusiasmen deles af Forstander for Skagen Skipperskole Anders Andersen

”Med oprettelse af grunduddannelsen, og godkendelse af sammenlægningen, bliver paletten fuldstændig, i forhold til de uddannelser vi kan udbyde på tværs. Sammenlægningen giver styrke og kvalitet til samtlige uddannelser, som før fandtes på hver vores institution.”

Denne sammenlægning giver de unge mulighed for, at starte på en maritim grunduddannelse og fortsætte hele vejen og blive færdig som skibsfører eller dimittere med en professionsbachelor som maskinmester. Skulle lysten være til mere, er der også mulighed for at afslutte med en kandidatoverbygning, fx. på Aalborg Universitet.

Den nye sammenlagte institution hedder MARTEC - Maritime and Polytechnic University College - med afdelinger i Frederikshavn og Skagen, suppleret med Skoleskibet DANMARK. MARTEC vil udvikle et stærkt internationalt anerkendt maritimt og polyteknisk uddannelsescenter, og med den samlede institution etableres en bredere kontaktflade til ind- og udland, som vil gøre det lettere at indarbejde ny viden i uddannelserne og tilpasse uddannelserne til erhvervets aktuelle behov.

Fakta 
MARTEC er et maritimt og polyteknisk uddannelsescenter som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Uddannelserne spænder fra grunduddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser. Institutionen udbyder skibsassistent, HF-søfart, skibsmaskinist, maskinmester, sætte-, kyst eller fiskerskipper, styrmand og skibsfører uddannelserne. MARTEC administrerer også Skoleskibet DANMARK og driver en omfattende kursusvirksomhed med fokus på certifikatgivende kurser inden for det maritime, offshore og vindenergiområdet.

Mere information på www.martec.dk og www.skipperskolen.dk

Kontaktpersoner
Direktør Pia Ankerstjerne; tlf.: 9620 8888; e-mail: pan@martec.dk
Forstander Anders Andersen; tlf.: 5159 8570; e-mail: acta@skipperskolen.dk
Kommunikations- og marketingmedarbejder René Kæseler; tlf.: 3012 3358; e-mail: rek@martec.dk 

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy