Få vores nyheder på mail

Dansk søfart styrket med ny strategisk aftale

Nyhed   •   Sep 28, 2016 12:00 CEST

Ny samarbejdsaftale styrker det fremtidige samarbejde i den maritime sektor. De maritime skoler vil øge samarbejdet på fem indsatsområder med henblik på at styrke uddannelserne og dermed den maritime industri og dansk søfart i de kommende år.

Blandt elementerne i sektor samarbejdet er etablering af tværgående forsknings-og udviklingsprojekter, fagmiljøsamarbejde på tværs af uddannelserne, styrket kvalitet i uddannelserne og styrkelse af informationen mhp. at rekruttere unge til en blå karriere. Alle maritime institutioner har skrevet under på aftalen. Fremadrettet betyder aftalen, at den maritime uddannelsessektor styrkes og samler sig om at understøtte fremtidens maritime industri med viden.

De maritime uddannelsesinstitutioner har tradition for at arbejde sammen og denne aftale vil styrke og formalisere dette samarbejde og dermed understøtte erhvervet endnu bedre.

Det Blå Danmark står for 4 % af det danske bruttonationalprodukt, og dansk søfart og dansk maritim industri har tradition for at være på forkant, når det handler om viden indenfor f.eks. miljø, optimering og ny teknologi.

Adm. direktør Jenny N. Braat, Danske Maritime, hæfter sig ved mulighederne for flere og dygtigere medarbejdere.

”Den danske maritime industri har et betydeligt potentiale for vækst i de kommende år, og derfor er der et stigende behov for kvalificerede medarbejdere med både et bredt overblik og en dyb viden. Vi skal kort sagt være stadig dygtigere, og det skaber denne ny samarbejdsaftale god grobund for,” siger Jenny N. Braat.

Direktør for Danmarks Rederiforening, Anne Steffensen, udtaler: ”Dygtige hoveder og hænder er en forudsætning for et succesfuldt rederierhverv og en stærk søfartsklynge i Danmark. Det kræver at vi løbende tilpasser og justerer vores uddannelser, så vi får fat på talenterne og sikrer de rette kompetencer. Det er derfor meget positivt at de maritime skoler løfter i flok og sikrer en tæt kobling mellem de blå uddannelsestilbud og erhvervslivet behov.”

Også foreningerne som organiserer fagets ansatte og ledere, ser fordele i det øgede samarbejde omkring viden og kompetencer i uddannelserne. Formand for Maskinmestrenes Forening, Per Jørgensen udtaler:

”Samarbejdet mellem de maritime uddannelser nationalt og globalt er afgørende for at sikre at de maritime uddannelser også i fremtiden lever op til aftagernes krav og forventninger til de maritime uddannelser. Jeg finder derfor et tættere samarbejde mellem de maritime uddannelser i Danmark særdeles relevant for den maritime sektor herunder offshore aktiviteterne i energisektoren. ”

De maritime institutioner udgøres af: Københavns Maskinmesterskole, Georg Stage, SIMAC, Nyborg Søfartsskole, Svendborg Søfartsskole, Marstal Navigationsskole, Fredericia Maskinmesterskole, Aarhus Maskinmesterskole, MARTEC og Skagen Skipperskole.

Kilde: MARTEC

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks <a href="http://news.martec.dk/dk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">privatlivspolitik</a>.